Impresum

Nakladnik: Osnovna škola Gustava Krkleca, Ulica Božidara Magovca 103, 10 020 Zagreb

Za nakladnika: Marija Luković, ravnateljica

Odgovorna urednica: Monika Haraminčić

Glavna urednica: Lori Kraljević

Grafička urednica: Monika Haraminčić

Mentorica novinarske družine: Monika Haraminčić

Voditeljica Foto grupe: Lidija Župan

Suradnici: Lidija Župan, Ida Bogadi, Ivana Olivari, Ivana Bašić, Ana Severin, Ivana Cota, Josip Jurić, Marijana Maričić, Marija Devčić, Bruna Levar, Tea Moguš

Fotografi: Lucija Kranjčec, Alan Kaplan, Rosa Maras

Novinari: Jelena Mihajlović, Elena Novak, Elena Mlinarek, Nika Stažnik, Gabrijela Lešić