Impresum

Nakladnik: Osnovna škola Gustava Krkleca, Ulica Božidara Magovca 103, 10 020 Zagreb

Za nakladnika: Marija Luković, ravnateljica

Odgovorna urednica: Ivana Bašić

Glavna urednica: Lori Kraljević

Grafička urednica: Ivana Bašić

Mentorica novinarske družine: Ivana Bašić

Voditeljica Foto grupe: Lidija Župan

Suradnici: Lidija Župan, Ida Bogadi, Ivana Olivari, Ana Severin, Josip Jurić, Marijana Maričić, Marija Devčić, Bruna Levar, Tea Moguš

Fotografi: Dominik Petanović, Laura Kresonja, Klara Cindrić

Novinari: Klara Troje, Laura Kresonja, Klara Cindrić, Jakov Petanović, Borna Zubić, Leona Ivandić, Ema Topolovec