Tema broja: Školski projekt „Hrvatska za 10“ – Legenda o Divić-gradu

on

Prema legendi, Istru su nekada nastanjivale vile. Po noći bi plesale šumskim proplancima i livadama, a znalo bi se dogoditi da se ukažu i ponekom mještaninu, bez loših namjera. Imale su moć čovjeku donijeti sreću, a i bile su graditeljice.


Prema priči, vile su sagradile Arenu u Puli. Jedne noći vukle su kamen s Učke te jedan po jedan
slagale u krug. Budući da su vile stvorenja noći, kada je prvi pijetao zakukurikao, one su morale
prestati raditi svoj posao da ih ljudi ne bi vidjeli i tako je Arena ostala nedovršena. To se objašnjava
činjenicama da ona nije natkrivena, a kamenje namijenjeno za taj završni pothvat, ostalo je razasuto
diljem Istre od Učke do mora na mjestima gdje su se vile zatekle u trenutku pijetlove jutarnje pjesme. Pulska je Arena izazivala poštovanje kod svih koji su je vidjeli. Narodni joj je naziv Divić-grad.